Riječi i misli

od Lampa Studio
Objavljeno: 2017-11-19

Optimizacija i kompresija fotografija u web aplikacijama putem PHP-a

Brzina učitavanja web stranica je uvijek bila aktuelna i jedan od segmenata na kojem se najbrže i najlakše mogu postići vidljivi rezultati je optimizacija i kompresija fotografija.

Pročitajte više
Objavljeno: 2017-05-19

Razvili smo web platformu za prijavu inovativnih ideja u sklopu Challenge to Change programa

Challenge to Change - C2C je program Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini koji ima za cilj podržati inovativne poslovne ideje. Jedan od implementatora ovog programa je i SERDA, naš novi klijent, gdje smo zajedno u saradnji sa njima uspješno razvili web platformu koja u potpunosti podržava ovaj projekat kroz četiri modula.

Pročitajte više
Objavljeno: 2017-02-16

Uspješno realiziran projekat elektronskog dnevnika za Gimnaziju SSST

Zajedno sa početkom drugog polugodišta za srednje škole, u produkciju je pušten informacioni sistem za Gimnaziju SSST. Radi se o elektronskom dnevniku koji omogućava evidenciju nastavnog osoblja i učenika zajedno sa informacijama o ocjenama i odsustvima učenika.

Pročitajte više
Objavljeno: 2016-10-03

Primjer korištenja Gulp task runnera

Gulp je alat, koji zajedno sa pratećim dodacima, omogućava automatizaciju učestalih i vremenski zahtjevnih zadataka sa kojima se svakodnevno susrećemo na polju front-end developmenta. U nastavku ćemo vam predstaviti primjer gulpfile.js datoteke i objasniti šta svaka od navedenih funkcija radi, te dodatke (plugins) koji su korišteni.

Pročitajte više
Objavljeno: 2016-09-25

Napad skriptama na web aplikaciju (Cross-Site Scripting, XSS)

Cross-Site Scripting (XSS) je jedan od najčešćih napada na web aplikacije. U ovom napadu, napadač pohranjuje maliciozini CSS, HTML i/ili JavaScript kôd u bazu podataka. Kasnije, kada se taj isti sadržaj prikazuje u okviru web aplikacije, zapravo dolazi do njegovog izvršavanja. Rezultat toga ovisi šta je napadač želio da postigne, a obično je to krađa korisničkih kolačića ili preusmjeravanje povjerljivih informacija na treću web aplikaciju.

Pročitajte više
Objavljeno: 2016-09-24

Napad falsifikovanim zahtjevima (Cross-Site Request Forgeries, CSRF)

Napad falsifikovanim zahtjevima (eng. Cross-Site Request Forgeries, CSRF) se ogleda u slanju zahtjeva na odredišnu lokaciju, a da toga žrtva nije svjesna. Žrtva obično ima određeni nivo ovlasti (npr. moderator ili administrator) u web aplikaciji, što omogućuje napadaču da izvrši akcije koje inače ne bi mogao da izvrši.

Pročitajte više

Zainteresirani ste da upoznate radove koje smo realizirali?

Pregledajte naše radove