Razvili smo web platformu za prijavu inovativnih ideja u sklopu Challenge to Change programa

Razvili smo web platformu za prijavu inovativnih ideja u sklopu Challenge to Change programa

Challenge to Change - C2C je program Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini koji ima za cilj podržati inovativne poslovne ideje. Jedan od implementatora ovog programa je i SERDA, naš novi klijent, gdje smo zajedno u saradnji sa njima uspješno razvili web platformu koja u potpunosti podržava ovaj projekat kroz četiri modula.

  • Web stranica i prezentacija projekta;
  • Modul za registraciju aplikanta i slanje aplikacija;
  • Modul za evaluaciju zaprimljenih aplikacija;
  • Modul za praćenje i izvještavanje.

Web stranica projekta koju pokreće Lampa CMS – sistem za upravljanje sadržajem, a egzistira na lako pamtljivoj domeni www.c2c.ba, kao i za sve naše projekte, dodatno krasi originalan dizajn prilagođen prenosivim uređajima. Cilj web stranice je da pruži osnovne informacije o programu, a njen produžetak su iznad navedeni moduli koji čine jedinstvenu web platformu za upravljanje aplikantima i njihovim aplikacijama.

Proces registracije i prijave aplikacija je bio u potpunosti automatiziran kroz registracijske i prijavne formulare, a same aplikacije, kojih je u prvom pozivu bilo 701, tačnije njihov jedan dio koji se odnosi na identitet aplikanta, koji je tim evaluatora trebao pregledati i ocijeniti prema utvrđenim kriterijima, su bile šifrirane. Nakon ocjenjivanja pristiglih aplikacija, kreirana je bodovna rang lista prema ranije utvrđenim kriterijima.

U razgovoru sa evaluacijskim timom, saznali smo da je web platforma u velikoj mjeri olakšala i ubrzala rad, te prema njihovim riječima ovo je po prvi put u BiH da je automatiziran i digitaliziran proces za apliciranje za grant sredstva kroz navedena četiri modula.

Želite postati naš klijent?

Zatražite ponudu