Optimizacija i kompresija fotografija u web aplikacijama putem PHP-a

Optimizacija i kompresija fotografija u web aplikacijama putem PHP-a

Brzina učitavanja web stranica je uvijek bila aktuelna i jedan od segmenata na kojem se najbrže i najlakše mogu postići vidljivi rezultati je optimizacija i kompresija fotografija.

Optimizacija fotografija na web stranicama i aplikacijama, nije zahtjevan i komplikovan proces. Uz pomoć Adobe Photoshopa i online web servisa, poput Kraken.io ili Optimizilla.com moguće je smanjiti težinu fotogorafija i do 70% na brz i jednostavan način. U praksi, na prosječnoj web stranici, to mogu biti smanjenja i do značajnih 2MB. Kada se radi o web stranici sa niskom frekvencijom osvježavanja sadržaja, manuelna optimizacija fotografija je prihvatljivo rješenje.

Međutim, kada imate redakciju od 15-tak novinara koji dnevno kreiraju i po 250 vijesti, te rade u različitim uslovima, okruženjima i uređajima (npr. izvještavanje sa sportskih terena uz upotrebu tableta), optimizacija fotografija predstavlja dodatni i otežavajući korak. U tom slučaju razmišljate o automatiziranom rješenju, jer i dalje želite da imate web stranice koje se brzo učitavaju i imaju visoku ocjenu na Goolge Page Speed.

Rješenje je optimizacija i kompresija fotografija prilikom uploada istih na server od strane korisnika sistema za upravljanje sadržajem (CMS) upotrebom PHP i još par biblioteka na serveru, poput optipng, pngquant, jpegoptim.

PHP Biblioteka po imenu Image Optimizer, koja koristi set programa poput optipng, pngquant, jpegoptim.., se je na projektima koje razvijamo u Lampa Studio radionici pokazala kao pouzdano, stabilno i elegantno rješenje. Bitno je naglasiti da na serveru moraju biti instalirani spomenuti programi, ali biblioteka Image Optimizer provjerava koji su dostpuni, te ako postoje, iste i koristi u procesu optimizacije.

U konačnici, na ovaj način, optimizirane fotografije više ne ovise o korisniku koji šalje fotografiju.

Želite postati naš klijent?

Zatražite ponudu